top of page

Colecţia de heraldică

3 blazoane imperiale bizantine

10 steme domnesti

14 steme boieresti

Importanţa stemelor

In Castelul Cantacuzino, construit de Nababul Gh. G. Cantacuzino, la Zamora, Busteni, intr-un peisaj de vis, pe fundalul muntilor Bucegi, in salonul de onoare, care servea si de sală de bal, se află cea mai importantă si precisă colectie de heraldică din tara noastră. Este alcatuită din 27 de blazoane sau steme ale neamurilor boieresti cu care familia Cantacuzino se inrudea.

Colectia de blazoane din Castelul Cantacuzino ne dă o imagine foarte precisă despre ceea ce a constituit, de-a lungul secolelor, "aristocrația" Tarii Românesti si despre locul fiecarei familii in funcție de statutul, prestigiul si importanța de care se bucurau.

Blazoanele imperiale sunt in numar de 3 si aparțin familiilor imperiale bizantine: Cantacuzino, Comnen si Paleologu.

Ele au ca semn distinctiv coroana imperială in partea superioară, membrii lor au fost Imparati ai Bizanțului.

Blazoanele domnesti sunt in numar de 10, ele aparțin familiilor Basarab, Brâncoveanu, Bibescu, Cantemir, Ghica, Mavrocordat, Moruzzi, Racovița, Rosetti si Sturdza.

Elementul distinctiv pentru aceste blazoane il constituie coroana voievodală, reprezentanții lor au domnit in Tările Române.

Blazoanele boieresti sunt in numar de 14, ele aparțin familiilor Balș, Bălăceanu, Băleanu, Catargi, Cretulescu, Dudescu, Filipescu, Golescu, Grecianu, Manu, Nasturel-Herescu, Palladi, Slatineanu si Văcărescu.

Blazoanele sunt importante ca semne de distincție si de recunostere a nobleței, ele conferă o recunoastere onorifică a importanței familiei.

Elementele care compun fiecare stemă fac referință la trecutul mitic al familiei, la evenimente constitutive si servesc la identificarea, la recunoasterea fiecarei familii.

Moștenite de la strămoși, diversele steme si genealogii au contribuit la prestigiul membrilor familiilor respective si au fasonat personalitatea si rolul lor in societate.

Personalitatea, ideile, imaginea de sine, rolul social, idealurile vehiculate se inscriau astfel in descendența si continuitatea unor ilustrii urmasi.

bottom of page