top of page

Balaciu "cu capul negru"

Nebuni de vitejie

Constantin din Balaci, capul ostii lui Mircea cel Batrân

Este mentionat in cronicile timpurilor stravechi un anumit Balaciu "cu capul negru" care s-a luptat ca un leu in Serbia, in timpul lui Radu Negru, si pe care il pomenesc baladele sârbesti; caci erau toti "nebuni de vitejie", spune cronicarul.

Referinta la Balaciu "cu capul negru" este interesanta, daca o punem in relatie  cu tema sustinuta de istoricului Neagu Djuvara, care spune ca "Românii erau numiţi cumanii negri” pentru ca ne tragem dintr-o ramură a populaţiei turce cumane.

Conform tradiţiei orale, cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină al familiei Bălăceanu ar fi cneazul din Balaci (†1283), care apare imediat după iureşul năvălirii tătarilor din 1241.

El are o moarte tragică, a fost însărcinat să conducă un convoi în Serbia de pe vremea aceea, şi în cursul acelei expediţii a fost omorât. asasinat.

Este printre primele asasinate din istoria familiei, mai multe vor urma.

De atunci, moşiile familiei ar fi rămas în ţinutul Balaciului de Teleorman.

Un urmaş al acestuia este Constantin din Balaci (†1395), căpetenie de oşti a voievodului Mircea cel Bătrân care ar fi murit în bătălia de la Rovine din 1395, împreună cu alte două căpetenii – despre care se spune că ar fi fost fraţii lui .

 

Amintirea acestei morţi „în trei“ pe câmpul de luptă se va păstra în heraldica Bălăcenilor până azi. Absolut toate stemele cunoscute ale familiei au ca element comun trei săgeţi înmănuncheate – care simbolizează cele trei căpetenii – cu vârful în jos, semn de moarte eroică.

Nu se cunosc ulterior descendenţii acestuia, dar în hrisovul lui Pătraşcu cel din 1556, precum şi în cel a lui Vlad Vodă din 1532 sunt amintiţi 5 fraţi care trăiau pe moşia din Balaci.

bottom of page